Beknopt overzicht "Parkregels":

 • Op het park niet harder rijden dan 10 km, dit in verband met de veiligheid en geluidsoverlast.

 • Geen geluidsoverlast tussen 22.00 uur en 08.00 uur.

 • Er mogen maximaal 2 auto’s bij het huis geparkeerd worden.

 • Op de weg parkeren is ten strengste verboden i.v.m. noodzakelijke toegang van hulpdiensten in geval van calamiteiten. Bij de ingang c.q. receptiegebouw is ruim voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers.

 • Het is niet toegestaan aanhangers, campers, caravans of tenten rondom het huis te plaatsen.

 • Open vuur (bijvoorbeeld BBQ) is verboden in de directe omgeving van het rieten dak.

 • Honden dienen te zijn aangelijnd op het park; uitsluitend buiten het park honden uitlaten.
  Zowel bij de hoofdingang als bij de achter in-/uitgang is hier voldoende ruimte voor.

 • Vuilniszakken deponeren in de groene perscontainer.

 • Glas en papier/karton in de daarvoor bestemde container deponeren.

 • Groen afval (zo klein mogelijk) in de groen container deponeren.

 • In het Huishoudelijk Reglement zijn alle geldende regels volledig opgenomen.

  NB. Waarschuw iemand van de Technische commissie als er een container vol is.

Verboden grof vuil rondom de container te zetten: dit dient te worden afgegeven bij het Regionaal Afvalscheiding Station aan de Zijperweg 12B-C in Schagen (industrieterrein Lagedijk).
Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 15.30 uur.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Het bestuur van de VvE "Buitenplaats Callantsoog"